GHS 166 8000

Prospekt GHS 166-8000

způsoby založení:

na jednorázovém zakládacím dílu

na znovupoužitelném zakládacím dílu

na kříži s plnou zátěží nad křížem

na kříži s roznášecími bloky

na podjezdovém portále

koleje