FB GRU GA 128

Plně hydraulicky samovztyčný jeřáb s horní otočí
dosah 28 m
max. výška háku při vodorovném rameni 18,1/18,6 m
max. výška háku při zdviženém rameni 25,4 m
max. nosnost 2000 kg/16/12,3 m; 1000 kg/28 m
napájení 400 V, jistič 25 A
frekvenční měniče na všech motorech
betonová zátěž – poloměr otáčení 2,28 m
základna 3,7 x 3,7 m
bez samozatěžování
tlačítkový ovládací panel
dálkové ovládání
pozinkovaná věž a rameno
rok výroby 2003
CE dokumentace (prohlášení o shodě)
platná revizní zkouška zdvihacího zařízení dle ČSN a EN norem
zvláštní posouzení jeřábu dle ČSN ISO 12482-1 v ceně stroje
zaškolení obsluhy (první montáž na stavbě v ceně stroje)
návod k obsluze v češtině
zajištěný servis a náhradní díly

prospekt FB GA 128