FM GRU 622 RBI

Samovztyčný jeřáb se spodní otočí

dosah 22 m od osy otáčení
výška háku max. 18 m
nosnost 1200 kg/ 12,5 m; 600 kg/ 22 m
hmotnost konstrukce bez podvozku cca 8,1 t
napájení 230V
frekvenční měniče na všech motorech
dálkové ovládání
betonová zátěž – poloměr otáčení 1,9 m
základna 3,4 x 3,4 m
rok výroby 2007
CE dokumentace (prohlášení o shodě)
platná revizní zkouška zdvihacího zařízení dle ČSN a EN norem
zvláštní posouzení jeřábu dle ČSN ISO 12482-1 v ceně stroje
zaškolení obsluhy (první postavení na stavbě v ceně stroje)
návod k obsluze v češtině
zajištěný servis a náhradní díly
cena dohodou