MA.SOL. HS 23.09

dosah 25 m
max. výška háku při skloněném rameni 18 m, zdviženém 23 m
max. nosnost 2000 kg/10,8 m; 750 kg/25 m
napájení 400 V, jistič 32 A
poloměr otáčení zátěže 1,9 m
celý jeřáb se vejde do návěsu
samozatěžování
invertor otoče
dálkové ovládání
platná revizní zkouška zdvihacího zařízení dle ČSN a EN norem
zvláštní posouzení jeřábu dle ČSN ISO 12482-1 v ceně stroje
CE dokumentace (prohlášení o shodě)
kompletní dokumentace v češtině
zaškolení obsluhy (první postavení na stavbě v ceně stroje)
zajištěný servis a náhradní díly
rok výroby 2007
cena 590 000,- Kč bez DPH
prospekt Masol HS 23.09