MA.SOL. HS 29.08

dosah 29 m
max. výška háku při skloněném rameni 20 m
max. nosnost 2000 kg/14,14 m; 800 kg/29 m
napájení 400 V, jistič 40 A
poloměr otáčení zátěže 2,2 m
základna 3,8 x 3,8 ,m
samozatěžování
zařízení pro zdvižení ramene o 15°
invertor otoče
dálkové ovládání

Prospekt MA.SOL HS 29.08