Potain HD 10 A

Samovztyčný jeřáb se spodní otočí

dosah 16 m od osy otáčení
výška háku při vodorovném rameni max. 15 m
nosnost 1000 kg/ 10,5 m; 600 kg/ 16 m
napájení 400V
frekvenční měniče na všech motorech = nízká proudová zátěž pro jističe
dálkové ovládání
betonová zátěž – poloměr otáčení 1,65 m
samozatěžování
základna 3 x 3 m
rok výroby 1994
CE dokumentace (prohlášení o shodě)
platná revizní zkouška zdvihacího zařízení dle ČSN a EN norem
zvláštní posouzení jeřábu dle ČSN ISO 12482-1 v ceně stroje
zaškolení obsluhy (první postavení na stavbě v ceně stroje)
návod k obsluze v češtině
zajištěný servis a náhradní díly

prospekt_potain_HD_10_A